ราคาทองสมาคม
[ ดูย้อนหลัง ]
รับซื้อ
ขายออก
ต่างประเทศ
ค่าเงิน
THB/USD

5 ปีผ่านมา (บรรยากาศงานเปิด ห้างทองลายกนก)