เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด

ที่อยู่ : 708 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร : 02-222-5145 มี 12 คู่สาย
ซื้อ-ขายทองแท่ง : 02-222-4337
แฟกซ์ : 02-222-0395
E-mail. vplaikanok@hotmail.com , nopporn02@yahoo.com